Royex kretsmätare OOM 4

Royex digitala Ohm mätare OOM-4

OOM-4 digitala ohm mätare kan användas tillsammans med tändapparater som inte redan innehåller en inbyggd resistansmätare. OOM-4 är konstruerad för säker testning av elektriska tändare och / eller anslutningskablar.

OOM-4 mäter noggrant resistansen över hela intervallet mellan 0 och 1999 Ω och har en LCD-skärm som visar avläsningen. Momentan och kontinuerlig mätning finns tillgänglig.

Det kontinuerliga mät läget initieras när TEST-knappen släpps efter 10 sekunder och varar på obestämd tid. Detta är användbart i situationer där resistansen kan påverkas under en tid innan det verkliga sprängningsögonblicket, såsom påläggning av sprängmattor.

​Av säkerhetsskäl är mätströmmen begränsad till 1 mA. OOM-4 är batteridriven.

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Resistansmätningsområden: Ω 0-999 och 1000-1999

Mätnings upplösning Ω 0,1 för 0-999, 1 för 1000-1999

Noggrannhet:% + / – 0,5

Mätström (max): mA 1

Strömförsörjning: 3 x 1,5 V AAA-batterier

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –20 till +55

Vikt: 0,23 kg

Mått: 140 x 69 x 34 mm

Royex line tester OOM4

Royex tändapparat Bart 2AS

Royex Tändapparat BART-2AS

Royex BART-2AS är en kraftfull tändapparat med hög kapacitet som är monterad i ett antistatiskt hölje. Enheten använder sig av manuell uppladdning (via handvev) och är ej beroende av batterier. Tändapparaten är kompakt och bärbar och kan lätt hanteras av en enda person.

BART-2AS kan användas för att initiera upp 430 klass I tändare eller initiera de mest okänsliga elektriska detonatorer som kräver hög energi för att initieras, inklusive klass 4.

BART-2AS använder sig av en funktion som begränsar den utgående impulsen till 4ms, samt laddar ur  kondensatorn. Dessa säkerhetsfunktioner är nödvändiga för att eliminera eventuella sekundära explosioner av det brandfarliga dammet som kan bildas under sprängningen.

Tändapparaten innehåller ett antal viktiga säkerhetsfunktioner för att undvika oavsiktlig initiering. Vevhandtaget kan tas bort av operatören när tändkabeln och tändarna / sprängkapslarna inspekteras eller innan skjutningen skall påbörjas. BART-2AS har också ett mekaniskt skydd över locket som förhindrar vevens rotation när tändkabeln är ansluten. Slutligen finns det två FIRE-knappar som måste tryckas in samtidigt för initiering.

Enheten levereras i ett aluminiumhölje som innehåller ON-OFF / en inbyggd kretstestare, kontakter för anslutning av tändkabel samt ett vevhandtag för att ladda kondensatorn. Bägge sidor på panelen har lysdioder för att indikera kondensatorns laddningstillstånd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximalt tillåten resistans: Ω 1100

Maximal spänning: V 1250

Energi: J 88

Kondensator: µF 110

Tändimpulsens varaktighet: ms 4

Kondensatorladdning: 25 – 30 varv

Kapacitet: 430 klass I tändare (2,5 Ω)

Strömförsörjning: Hand vevad

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –20 till +55, vid 100% relativ luftfuktighet

Vikt: 1,4 kg

Mått: 200 x 143 x 55 mm

Royex antistatic initiation machine

Royex tändapparat Pongo

Royex tändapparat PONGO

Royex Pongo tändapparat är en kompakt, ultralätt och lättanvänd tändapparat som ryms i användarens hand. Den är omsluten av ett slitstarkt plast skal och har en avfyrningsmekanism samt två anslutnings punkter för tändkabeln.

Tändkabeln ansluts direkt till Pongos anslutningspunkter. Energin för initieringen genereras genom att trycka ner enhetens avfyrnings mekanism ordentligt; extern strömförsörjning eller batterier behövs således ej. Enheten har ett säkerhetsstift av R-typ som förhindrar oavsiktlig avfyrning.

Pongo har kapacitet för upp till tre Maxfire tändare eller två typ 1-sprängkapslar i serie, med upp till 120 m tändkabel i koppar med 1 mm² tvärsnitt. Den totala resistansen i tändkabeln bör inte överstiga 11 Ω.

För att testa kretsen bör Royex OOM-4 digitala ohm-mätare användas.

Royex Pongo kan användas upp till 1000 gånger eller mer. Efter varje avfyrning kan enheten låsas igen genom att dra upp avfyrningsmekanismen igen till låst läge.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximal tillåten resistans (tändkrets): Ω 11

Maximal spänning med 4,7 Ω belastning V> 11,5

Energi: mJ> 30

Kapacitet: 2 klass I tändare

Strömförsörjning: Mekanisk via handkraft

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –20 till +55

Vikt: 0,15 kg

Mått: Ø 32, L = 95 mm

Royex initiation machine Pongo

Royex tändapparat Bart 1

Tändapparat BART 1

Bart 1 är en kraftig tändapparat med manuell uppladdning (via handvev) som inte kräver några batterier. Den manuella uppladdningen genererar inte bara tillräcklig energi för initiering utan även en testström för kretstest. En inbyggd kretstestare kontrollerar tändkretsens motstånd för att hitta kortslutningar, avbrott eller överbelastade kretsar innan försök till initiering. Denna funktionalitet mer eller minde eliminerar risken för feltändning på grund av problem med tändkopplingen vilket är den största orsaken till skador vid initiering. Bart 1 är även lämplig för initiering av standardsprängkapslar.

Bart 1 är en kompakt, lätt enhet som levereras i ett heltäckande aluminiumchassi. Det tätt slutande ytterchassiet överensstämmer med samtliga NEMA standarder och är klassificerad som en IP65 produkt under den internationella IEC 65029 standarden. Detta innebär att apparaten är stänk och dammtålig och kan användas säkert även i de mest krävande miljöerna.

Bart 1 levereras med temperaturkompenserande kretsar för att säkerställa funktionen under kalla väderförhållanden samt säkerhetsfunktioner som automatiskt laddar ur apparaten när kretstestaren är påslagen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximalt tillåtet motstånd: Ω 700

Maximal Spänning: V 940

Energi: J 9.3

Kondensator: µF 23

Tändimpulsens varaktighet: ms 4

Kondensatorladdning: 10 – 12 vev varv

Kapacitet: 270 klass I tändare (2,5 Ω) 

Testning av krets: Tvåfärgad LED (röd / grön)

Testström (max): mA 1

Strömförsörjning: Handvevad

Storlek: mm 200 x 143 x 55

Skyddsnivå: IP65

Royex tändapparat Bart 2

Royex tändapparat BART 2

Bart 2 är en uppgradering av Bart 1 framförallt gällande maximal initieringsenergi.
Genom förbättrad energilagring och stryktåligare energikretsar kan Bart 2 hantera upp till 80 Royexpatroner i serie.
Bart 2 fungerar även för mindre känsliga antändnings anordningar såsom klass C4 (okänsliga sprängkapslar).

Givet allt detta är Bart 2 en väldigt lätt och smidig apparat, och, precis som sin föregångare laddas den med en handvev och är därmed batterilös.

Bart 2 är stryktålig och framtagen för att användas på tuffa arbetsplatser, och apparaten kommer i ett kompakt, förslutet aluminiumskal.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximalt tillåtet linjemotstånd: Ω 1100

Maximal spänning: V 1250

Energi: J 88

Kondensator: µF 110

Tändimpulsens varaktighet: ms 4

Kondensatorladdning: 25 – 30 vev varv

Kapacitet: Maxfire tändare 80 st

Strömförsörjning: Hand vevad

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –20 till +55, vid 100% relativ luftfuktighet

Vikt: 1,4 kg

Mått: 200 x 143 x 55 mm

Royex tändapparat Mars 2

Royex tändapparat MARS

MARS-2 är en tändapparat av medelhög energi som levereras med en inbyggd digital resistansmätare. Tändapparaten är bärbar, kompakt och lätt och kan enkelt hanteras av en enda person.

Den integrerade resistansmätaren mäter motståndet för att identifiera kortslutningar, kabelbrott eller läckström. Av säkerhetsskäl är testströmmen begränsad till 1 mA.

MARS-2 inkluderar en pulsbrytare för att begränsa utgångspulsen till 4 ms och abryta den återstående kondensatorladdningen. Dessa säkerhetsfunktioner är nödvändiga för att eliminera eventuella sekundära explosioner av det brandfarliga dammet som genereras under sprängningen.

Enheten levereras i ett ABS-hölje och innehåller laddning- och avfyrningsknappar, kontakter för anslutning av elektrisk tändkabe, LCD-display för resistansmätning och lysdioder som visar uppladdnings status och batterinivån.

Av säkerhetsskäl finns det två FIRE-knappar. Operatören måste trycka på båda knapparna samtidigt för att avfyra tändapparaten.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximalt tillåtet motstånd: Ω 380

Maximal spänning: V 440

Energi: J 6.5

Kondensator: µF 68

Kondensatorens laddningstid: s 4 – 8

Antal avfyrningar/batteribyte: 500 – 1000 (beroende på batterikvalitet)

Kapacitet: 150 klass I tändare

Linjemotstånd: Ω 1 – 1999

Strömförsörjning:  2x 9V batterier

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –15 till +40

Vikt: 0,36 kg

Mått: 220 x 100 x 50 mm

Royex shot exploder Mars 2