Applikationer

Applikationer

Rör- och kabelgrav

Rör- och kabelgravar sprängs normalt för att lägga avloppsrör, kabelrör, fjärrvärme eller kommunikationskablar. Dessa installationer sker i regel i stadsmiljö, ofta nära hus, vägar, transformatorstationer eller liknande konstruktioner.

Läs mer »
Royex blasting

Stenspräckning nära hus

Royex är idealisk för att få bort berg och sten i tättbebyggt område i närheten av hus, simbassänger, elektriska installationer, vägar etc. Systemet möjliggör en ökad kontroll av markvibrationer och stenkast. Eftersom Royex systemet erbjuder ett stort antal diametrar, längder och laddvikter, är det möjligt att välja rätt patron för alla typer av bergtyper och borrmönster.

Läs mer »
Royex quarrying

Stenbrottssprängning

I ett stenbrott kan Royex systemet användas både som ett primärt och sekundärt sprängnings- eller bergbrytningsalternativ. Eftersom systemet är mycket precist och orsakar minimala vibrationer och stenkast så kan borrning och sprängning göras samtidigt.

Läs mer »
Royex concrete breaking

Betongsprängning och rivning

Betongsprängning och spräckning är ett väl utvecklat användningsområde för Royex, mycket eftersom betongdemolering ofta innebär sprängarbete i närheten av bebyggelse eller infrastruktur. Royex är ett utmärkt verktyg för demolering och rivningsarbete i stadsmiljö där buller och ljudnivåer måste hållas nere och damm, vibrationer och kast måste hållas till ett minimum.

Läs mer »
Royex dimensional stone breaking

Block- och dimensionssten

Block- och dimensionsstensbrytning är en mycket speciell typ av sprängning där stora homogena block eller släta sten skivor utvinns och sedan bearbetas för att bli byggnads- eller prydnadsmaterial.

Läs mer »
Royex precision bench blasting

Pallsprängning

På grund av Royexpatronens egenskaper, kan ett bra resultat uppnås vid pallsprängningar per gram Royex. Detta innebär att en mycket låg pulverfaktorer kan tillämpas utan att kompromissa med effekten i berget samt fortfarande uppnå en god fragmentering.

Läs mer »
Royex tunnel development

Tunneldrivning

oyex har använts både i anläggningsprojekt där tunnelutveckling måste ske med mycket känsliga metoder och i gruvprojekt där logistik av 1.1D-sprängämnen var omöjliga eller där bergförhållanden inte möjliggjorde användningen av detonerande sprängämnen.

Läs mer »
Royex secondary blasting

Skutsprängning

Royexpatronen är idealiskt för sprängning av skut eller sten. De mindre stenkasten och bättre möjligheter att kontrollera styckefallet i kombination med minimala ljudnivåer gör att hanteringen av skut i stenbrott och i gruvdrift kan ske mer eller mindre parallellt med lastning och andra aktiviteter.

Läs mer »
Royex underwater blasting

Sprängning under vatten

Royex systemet är en ny och revolutionerande metod som kan tillämpas för bergbrytning och sprängning under vatten. Anledningen till detta är att Royexpatronen bryter berg lika effektivt som konventionella sprängämnen, men till skillnad från detonerande sprängämnen är Royex skonsamt för det marina livet.

Läs mer »