Sprängning under vatten

Royex underwater blasting

undervattenssprängning med Royex

Royex systemet är en ny och revolutionerande metod som kan tillämpas för bergbrytning och sprängning under vatten. Anledningen till detta är att Royexpatronen bryter berg lika effektivt som konventionella sprängämnen, men till skillnad från detonerande sprängämnen är Royex skonsamt för det marina livet.

Fisk- och mammalier är känsliga för tryckförändringar i vattnet. De använder sig av invärtes luftfickor som tjänar för att kontrollera flytförmågan. Vid användning av detonerande sprängämnen i vatten, färdas starka tryckvågor över mycket långa avstånd och tryckskillnaden som uppstår krossar dessa luftfickor och dödar omedelbart alla djur över stora områden.

Eftersom deflagrerings processen eliminerar den starka trycktoppen Pmax som skapas av traditionella sprängämnen kan Royex systemet effektivt bryta berg under vattnet utan att det marina livet tar samma skada som vid en detonation.

Majoriteten av vår världsbefolkning bor nära vatten eller är beroende av närheten till en hamn eller annan vatteninfrastruktur. För att säkerställa en säker utveckling av undervattensprojekt utan att skada det marina livet i processen så är Royex den uppenbara lösningen. Royex arbetar ner till 30 meters djup.

Royex underwater
Royex underwater blasting