Stenbrottssprängning

Royex quarrying

sprängning i stenbrott

I ett stenbrott kan Royex systemet användas både som ett primärt och sekundärt sprängnings- eller bergbrytningsalternativ. Eftersom systemet är mycket precist och orsakar minimala vibrationer och stenkast så kan borrning och sprängning göras samtidigt. Detta innebär också att effektiv brytning är möjligt nära känsliga områden och i städer.

De tre vanligaste applikationerna för Royex är förspräckning, sekundär brytning och däckladdning.

En förspräckning är i princip ett sista radskott med tätt hålavstånd för att skapa en sömn som skyddar den kvarvarande stenbrottväggen från sprickorna som genereras av huvudsprängningen. För detta placeras Royexpatroner i hålen och avfyras före huvudladdningen vilket möjliggör att den kvarvarande bergväggen skyddas.

Sekundär brytning är vanligt i stenbrott eftersom överdimensionerade skut nästan alltid genereras vid sprängning. Skut som är för stora för att hantera eller för att rymmas i krossar kan via en försiktig sprängning sönderdelas med Royex även om det sker nära lastare eller annan känslig utrustning. 

Däckladdning är ett koncept där en Royexpatronen placeras i mitten av en laddkolonn och sen avfyras med huvudladdningen. Detta tillser att brottsväggen bryts hela vägen upp och minskar risken för överhäng.

Filmklippen till höger visar brytning i ett stenbrott med Royex samt ett exempel på en sekundär sprängning nära en kross.