Patroner

ROYEX pyrotekniska patron

Royexpatronen är en icke-detonerande sten- och bergbrytande patron. Den klassificeras som en pyroteknisk artikel med en 1.4S transportklassificering. I EU klassificeras patronen som en P2-produkt, i enlighet med det europeiska direktivet för pyrotekniska artiklar, av BAM-laboratoriet i Berlin, Tyskland.

Patronen består av ett plasthölje innehållande en pyroteknisk drivmedelsblandning. Det robusta plasthöljet är utformat för att skydda drivmedelsblandningen och tändaren under hantering och laddning. Royex patronerna erbjuds för närvarande i tre diametrar: 22, 32 och 38 mm i längder från 70 mm till 1100 mm.

22 mm patronen är  framtagen specifikt för användningsområden där sprickzoner måste elimineras och att väggens hållfasthet/integritet är av största vikt. Typiska tillämpningar är brytning av block- och dimensionssten  i skiffer, kalksten, granit, marmor och liknande bergarter. Kontursprängning i tunnel är även ett viktigt användningsområde. 22 mm patronerna är också användbara för rivning av betong eller i områden där endast borrutrustning med liten diameter är tillgänglig.

Royex 32 mm patroner är den produkt som i regel används vid känsliga sprängarbeten. 32 mm patronen är tillräckligt kraftfull för att vara kostnadseffektiv och levererar samtidigt minimala vibrationsnivåer och minimerar stenkast. Typiska applikationer inkluderar känsliga civila projekt inom detaljplanelagt område som pallsprängning i stadsmiljöer eller inomhus jobb. Grävning, brunnar- eller tunnelutvecklingsapplikationer är också situationer där 32 mm patronerna har flera användningsområden.

En Royex 38 mm patron är idealisk för tunnelutveckling eller ovanjords projekt där större försättningar och håldjup kan tillåtas. 

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Artikelnamnen för Royex produktlinje betecknas patrondiameter/patronlängd
i millimeter samt laddvikt i gram.

Observera att all information och innehåll på denna webbplats är underordnat lokal lagstiftning. Produktvariationer kan förekomma. För mer information läs  vår ansvarsfriskrivning på webbplatsen eller kontakta oss för råd.

Tekniska specifikationer

KLASSIFICERING

UN-nummer: 0432
Riskgrupp: 1.4
Samhanteringsgrupp: S
Tunnelrestriktionskod (ADR): E

REGIONALA GODKÄNNANDEN

CE-anmält organ ID: 0589 – BAM
CE-certifikat ID: 0589-P2-0103
EU-produktkategori: P2
EU-produkttyp: Gasgenerator
EU-produktsubtyp: Stenbrytande patron
USA: US DOT (EX nr: EX2018112203)
Kanada: NRCAN (ID tillgängligt på begäran)
Australien: NSW, QLD, TAS (ID tillgängligt på begäran)

Egenskaper

Energi: 911 kcal / kg (3,81 MJ / kg)
Gasvolym: 923 liter / kg
Initiation: Elektriskt / stötvåg
Deflagrationshastighet (inbunden): 330 – 850 m / sekund
Deflagrationshastighet (friliggande): 0 – 1 m / sekund
Maximalt tryck (inbunden): 520 Mp
Maximalt tryck (friliggande): ~ 0 Mp
Förvaring: torr förvaring. Max temp 55 ° C. Inget direkt solljus.
Hållbarhet: 18 månader

Effektivitet

Effektivitet (berg): 1 m³ / 100 gram patron
Effektivitet (friliggande Sten): 20 m³ / 100 gram patron

Pulverfaktor (in situ): 0,6 (Anfo, 1,00)
Pulverfaktor (friliggande sten): 0,01 (Anfo 1,00)
Vattentåligt: Ja

Gas vid förbränning

Kväve: 41%
Ånga / vattenånga: 37%
Koldioxid: 19%
Kolmonoxid: << 0,01%

FÖRPACKNINGINFORMATION

Patronerna är förpackade i UN DG-godkända kartonger i tre olika storlekar. Förpackningsdensitet och storlek finns i tabellen på den här sidan.