Tunneldrivning

Royex tunnel development

Tunneldrivning med Royex

Royex systemet är ett av få RBC-systemen i världen som framgångsrikt har använts vid tunnelutveckling. Royex har använts både i anläggningsprojekt där tunnelutveckling måste ske med mycket känsliga metoder och i gruvprojekt där logistik av 1.1D-sprängämnen var omöjliga eller där bergförhållanden inte möjliggjorde användningen av detonerande sprängämnen.

Royex har hittills använts för att utveckla mer än 2000 meter  tunnel underjord i dimensionerna 2,5 x 2,5 ända upp till 8,6 x 13,6. Kontinuerlig drift har skett framgångsrikt med håldjup ända upp till 5 m. Fragmenteringen är normalt cirka 300-400 mm.

Royexpatronen är idealisk för tunnelsprängningar där vibrationer, NOX och CO-gas och överbrytning måste ske under strikt kontroll. Traditionellt används elektroniska sprängkapslar för detta men Royex erbjuder en bättre lösning till en lägre kostnad. Eftersom Royexpatronen minimerar överbrytning kan Royex användas vid skjutning av kontur hålen. Patronen kan även användas i kombination med traditionell tunnelsprängning (förutsatt att stötvågsslang och block / detonerande stubin används) så att den smidigt kan integreras i traditionell tunnelsprängning.

En annan fördel är att Royexpatronen minimerar krosszoner. Detta förbättrar utbytet av ädel metaller som guld, platina och diamanter.

Filmen till höger visar några exempel på tunnelsprängningar med Royex.