Logga Royex

DET KONKURRENSKRAFTIGA ALTERNATIVET TILL MEKANISK BERGBRYTNING OCH TRADITIONELL SPRÄNGNING

Royex pyrotekniska sprängsystem, tidigare kallat stenspräckningssystem, är framtaget för att bryta berg och sten där konventionella sprängämnen är olämpliga eller svåra att använda.

Royex pyrotekniska patron eller stenspräckningspatron, erbjuder en enkel, säker och effektiv lösning för sprängare i gruvor, stenbrott och entreprenadverksamhet som kommer i kontakt med bergarbeten där vibrationer och riskhantering är en daglig utmaning.

Royex nya Maxfiretändare erbjuder en mycket kraftfull initieringsstyrka, speciellt anpassad för drivmedlet i Royexpatronen. Blandningen av komponenterna i drivmedlet ger en starkare effekt, en lägre gasemission och bättre tillförlitlighet. Drivmedlet räknas som en gasgenererande komposition.

Royex har transportklassen 1.4S vilket möjliggör betydande transport-, lagrings- och hanteringsfördelar.  Mindre krav på logistik vid förvaring och transport i och med begärlighetsgrad B/C. Royex är P2 och P1 klassad inom EU, inget spårbarhetssystem (Track&Trace) nödvändigt.

Systemet är utvecklat och tillverkat i Europa och har använts sedan 2004. 
Idag är Royex  beprövat globalt, i en mängd applikationer, och används dagligen i gruv- och infrastrukturprojekt.

Fördelarna med Royex

 
  • Betydande minskning av vibrationer och stenkast jämfört med konventionella sprängämnen, utmärkt lösning för bergarbeten i tätort.
  • Begränsning av sprickzoner, perfekt för sprängning av tunnel, känsliga områden samt produktion av block-och dimensionssten.
  • 1.4S-klassificering möjliggör hög tillgänglighet, snabb och kostnadseffektiv transport och lagring.
  • Minimala utsläpp av giftig NOx- och CO gas  gör produkten idealisk för gruvapplikationer som skutskjutning eller kompleteringsarbeten underjord.
  • Minimal påverkan på marint liv vid undervattenssprängning.

applikationer

Bergarbeten i komplexa byggprojekt i stadsmiljöer eller nära känslig infrastruktur är i normala fall mycket utmanande. En projektledare måste hantera frågor som rör markvibrationer, säkerhetsaspekter och samtidigt upprätthålla tidsplaner och budgetar. 

Royex systemet är lösningen för situationer där konventionella sprängämnen utgör en stor risk och där mekaniska brytare är för ineffektiva, kostsamma eller högljudda. Mindre krav på logistik vid förvaring och transport i och med transport klass 1.4S samt begärlighetsgrad B/C. Royex är P2 och P1 klassad inom EU, inget spårbarhetssystem (Track&Trace) nödvändigt.

Tunneldrivning för infrastrukturprojekt eller gruvutveckling är en fin balansgång mellan framdrivning, väggarnas hållfasthet/integritet, styckefall samt operationella cykeltider. 

På grund av den funktionella skillnaden mellan Royex patronen jämfört med ett konventionellt sprängämne, kan krosszoner minimeras eller elimineras utan att styckefall eller indrift påverkas.  Mindre stenkast möjliggör även arbete nära känslig utrustning. Eftersom Royex  genererar minimala CO- och NOx-gaser vid initiering kan en kontinuerlig drift lättare upprätthållas.

Royex systemet är en nischprodukt som har en naturlig plats i underjordisk gruv samt ytbrottsverksamhet. Effektiv sekundärbrytning med mindre risk för stenkast och giftiga CO-och NOx-gaser är här ett viktigt användningsområde. Att använda Royex i periferin ger stora fördelar gällande väggens skydd och hållfasthet. Royex minskar kraftigt krosszoner och dammbildning vilket förbättrar arbetsmiljön och minimerar spill, vilket är särskilt viktigt vid gruvdrift av ädelmetall såsom  guld, diamant, eller platina.

Eftersom deflagrerings processen eliminerar den extrema trycktoppen (Pmax) som sker vid detonation av konventionella sprängämnen, kan Royex systemet effektivt bryta sten under vattnet utan att förstöra marint djur liv. Royex producerar liknande styckefall jämfört med konventionella sprängämnen när de används under vattnet men med minimal marin skada. 

Royex underwater

jobba med oss

Är du en etablerad återförsäljare eller distributör inom sprängämnen, pyroteknik eller byggbranschen? Har du erfarenhet och ett etablerat distributionsnätverk? Letar du efter nya investeringsmöjligheter? Då kan Royex vara något för dig. Kontakta oss på info@royex.se idag!