Block- och dimensionssten

Royex dimensional stone breaking

blockstensbrytning

Block- och dimensionsstensbrytning är en mycket speciell typ av sprängning där stora homogena block eller släta sten skivor utvinns och sedan bearbetas för att bli byggnads- eller prydnadsmaterial.

Det som i allmänhet krävs vid denna typ av sprängning är en minimal sprickbildning och krosszon för att undvika dyrbart spill . Detta innebär att sprängämnet måste vara mycket förlåtande för berget men ändå tillräckligt kraftfullt för att lossa det.

Royex gör exakt detta. Eftersom Royex inte producerar en chockvåg likt den som skapas av ett detonerande sprängämne, klyver Royexpatronen berget utan att skapa sprickor. Detta innebär att Royex kan öka produktiviteten i stenbrott för block/dimensionssten.

En annan fördel med att använda Royex är att produkten är vattentät. Detta betyder att den kan användas vid sprängning oavsett väderlek, exempelvis vattenfyllda hål. Detta är en stor fördel jämfört med svart krut eller ANFO med låg densitet.

Royex är särskilt lämplig för skiffer, marmor och kalksten. Videon till höger illustrerar produktion i ett skifferbrott där stenen ligger i tydliga skivor. Bilden nedan visar den optimala, släta ytan, som man eftersträvar vid brytning av dimensionssten.

.

Royex no back break