Skutsprängning

Royex secondary blasting

sekundärssprängning, sten och skutsprängning

Royexpatronen är idealiskt för sprängning av skut eller sten. De mindre stenkasten och bättre möjligheter att kontrollera styckefallet i kombination med minimala ljudnivåer gör att hanteringen av skut i stenbrott och i gruvdrift kan ske mer eller mindre parallellt med lastning och andra aktiviteter. Skutsprängning med dynamit eller liknande sprängämne innebär ofta att krossar, lastare och borrutrusning måste flyttas till höga kostnader. Alternativt så måste skuten flyttas till en skutort eller annan plats vilket innebär en dyr hanterings kostnad samt extrajobb för lastare. Med Royex kan skutet eller stenen borras och skjutas på plats.

Liknande fördelar kan Royex erbjuda för sekundärskjutningar vid för stora styckefall vid skivrasbrytning, rum och pelarbrytning, samt vid produktionssprängning för gruvdrift. Tekniken används framgångsrikt för dessa applikationer i Kanada och Sydafrika.

Tekniken kan också ersätta dyra hydraulhammare för hantering av stora skut och block som inte kan hanteras av krossar eller som på annat sätt måste fördelas för att kunna hanteras.

Videon till höger visar exempel på överhäng- och sekundär sprängning i ett stenbrott.