Betongsprängning och rivning

Royex concrete breaking

Betongdemolering och sprängning

Betongsprängning och spräckning är ett väl utvecklat användningsområde för Royex, mycket eftersom betongdemolering ofta innebär sprängarbete i närheten av bebyggelse eller infrastruktur. Royex är ett utmärkt verktyg för demolering och rivningsarbete i stadsmiljö där buller och ljudnivåer måste hållas nere och damm, vibrationer och kast måste hållas till ett minimum. Mekaniska verktyg som betongsaxar och andra rivningsverktyg kan i många fall vara opraktiska och mindre kostnadseffektiva än pyrotekniska lösningar som Royex.

Med mindre laddvikter och deflagrerande brinnhastigheter istället för detonerande kan större kontroll appliceras och därmed en högre effektivitet uppnås. Betongen bryts av tryckökning från borrhål i betongstrukturen vilket ger bättre resultat eftersom gasen då ger en tryckeffekt och inte en komprimerande kraft som en mekanisk sax använder. Att bryta betongblock, pelare eller andra betongstrukturer genom gasgenerering i borrhål innebär en bättre utväxling av energi. Ca 10-15% mindre energi krävs att bryta betongen inifrån än utifrån med en komprimerande kraft (i exempelvis ett mekaniskt brytverktyg såsom en sax).

Detonerande sprängämnen är ett vanligt alternativ till pyroteknisk sprängning men medför betydande problem såsom betydlig högre risk för kast och felberäkningar i laddvikter. Vanliga sprängämnen medför också högre hanteringsmässiga kostnader och logistiska utmaningar. Pyrotekniska lösningar undviker dessa utmaningar och ger en betydligt säkrare hantering utan att kompromissa med resultatet.

Royex patroner i små laddvikter är användbara för betongbrytning för att exponera armering och förstärkningar. Patronerna har används i en mängd projekt för att bryta tungt förstärkt betong med relativt små laddvikter och skapar då minimala vibrationer, buller och kast. Att använda Royex tillsammans med elektriska borrmaskiner är betydligt snabbare och mer konstnadseffektivt än mekaniska brytverktyg, saxar och sågar.