Pallsprängning

Royex precision bench blasting

pallsprängning med Royex

På grund av Royexpatronens egenskaper, kan ett bra resultat uppnås vid pallsprängningar per gram Royex. Detta innebär att en mycket låg pulverfaktorer kan tillämpas utan att kompromissa med effekten i berget samt fortfarande uppnå en god fragmentering.  Att använda en lägre pulverfaktor i kombination med att den starka chockvågen som skapas av högexplosiva sprängämnen elimineras,  gör Royex systemet idealiskt för större pallspängningar i stadsområden.

I storskaliga infrastruktur projekt i städer eller nära känsliga områden erbjuder Royex en mycket kostnadseffektiv och snabb lösning. Eftersom systemet också minimerar stenkast, giftiga gaser och vibrationer kan Royex även räknas som en klar förbättring ur säkerhetssynpunkt.

Royex patronerna levereras i längder upp till 1100 mm vilket innebär att även höga pallar effektivt kan sprängas. En typisk pall höjd är mellan 3-8 meter med en försättning på mellan 1,2-2,5 meter.

Filmen till höger visar en typisk pallsprängning med Royex. Observera den optimala fragmenteringen av berget efter sprängningen.