Rör- och kabelgrav

Rör- och kabelgrav

Rör- och kabelgravar sprängs normalt för att lägga avloppsrör, kabelrör, fjärrvärme eller kommunikationskablar. Dessa installationer sker i regel i stadsmiljö, ofta nära hus, vägar, transformatorstationer eller liknande konstruktioner.

Genom att använda Royex patronen kan risken för stenkast, vibrationer och buller minskas. P2 klassningen innebär att kostnader för spårbarhet helt kan undvikas och 1.4S klassningen samt begärlighetsklass B/C gör frakter och förvaring betydligt enklare än för konventionella spräng- och tändämnen.

I videon till höger visas resultatet av en stort  dike som sprängts med Royex. Som framgår gjordes sprängningen i ett tätbebyggt område, bara centimeter från ett tegelhus.