Royex tändapparat Mars 2

Royex shot exploder Mars 2

Royex tändapparat MARS

MARS-2 är en tändapparat av medelhög energi som levereras med en inbyggd digital resistansmätare. Tändapparaten är bärbar, kompakt och lätt och kan enkelt hanteras av en enda person.

Den integrerade resistansmätaren mäter motståndet för att identifiera kortslutningar, kabelbrott eller läckström. Av säkerhetsskäl är testströmmen begränsad till 1 mA.

MARS-2 inkluderar en pulsbrytare för att begränsa utgångspulsen till 4 ms och abryta den återstående kondensatorladdningen. Dessa säkerhetsfunktioner är nödvändiga för att eliminera eventuella sekundära explosioner av det brandfarliga dammet som genereras under sprängningen.

Enheten levereras i ett ABS-hölje och innehåller laddning- och avfyrningsknappar, kontakter för anslutning av elektrisk tändkabe, LCD-display för resistansmätning och lysdioder som visar uppladdnings status och batterinivån.

Av säkerhetsskäl finns det två FIRE-knappar. Operatören måste trycka på båda knapparna samtidigt för att avfyra tändapparaten.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximalt tillåtet motstånd: Ω 380

Maximal spänning: V 440

Energi: J 6.5

Kondensator: µF 68

Kondensatorens laddningstid: s 4 – 8

Antal avfyrningar/batteribyte: 500 – 1000 (beroende på batterikvalitet)

Kapacitet: 150 klass I tändare

Linjemotstånd: Ω 1 – 1999

Strömförsörjning:  2x 9V batterier

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –15 till +40

Vikt: 0,36 kg

Mått: 220 x 100 x 50 mm

Royex shot exploder Mars 2