Produktsida

Patroner

ROYEX pyrotekniska patron

Royexpatronen är en icke-detonerande sten- och bergbrytande patron. Den klassificeras som en pyroteknisk artikel med en 1.4S transportklassificering. I EU klassificeras patronen som en P2-produkt, i enlighet med det europeiska direktivet för pyrotekniska artiklar, av BAM-laboratoriet i Berlin, Tyskland.

Patronen består av ett plasthölje innehållande en pyroteknisk drivmedelsblandning. Det robusta plasthöljet är utformat för att skydda drivmedelsblandningen och tändaren under hantering och laddning. Royex patronerna erbjuds för närvarande i tre diametrar: 22, 32 och 38 mm i längder från 70 mm till 1100 mm.

22 mm patronen är  framtagen specifikt för användningsområden där sprickzoner måste elimineras och att väggens hållfasthet/integritet är av största vikt. Typiska tillämpningar är brytning av block- och dimensionssten  i skiffer, kalksten, granit, marmor och liknande bergarter. Kontursprängning i tunnel är även ett viktigt användningsområde. 22 mm patronerna är också användbara för rivning av betong eller i områden där endast borrutrustning med liten diameter är tillgänglig.

Royex 32 mm patroner är den produkt som i regel används vid känsliga sprängarbeten. 32 mm patronen är tillräckligt kraftfull för att vara kostnadseffektiv och levererar samtidigt minimala vibrationsnivåer och minimerar stenkast. Typiska applikationer inkluderar känsliga civila projekt inom detaljplanelagt område som pallsprängning i stadsmiljöer eller inomhus jobb. Grävning, brunnar- eller tunnelutvecklingsapplikationer är också situationer där 32 mm patronerna har flera användningsområden.

En Royex 38 mm patron är idealisk för tunnelutveckling eller ovanjords projekt där större försättningar och håldjup kan tillåtas. 

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Artikelnamnen för Royex produktlinje betecknas patrondiameter/patronlängd
i millimeter samt laddvikt i gram.

Observera att all information och innehåll på denna webbplats är underordnat lokal lagstiftning. Produktvariationer kan förekomma. För mer information läs  vår ansvarsfriskrivning på webbplatsen eller kontakta oss för råd.

Tekniska specifikationer

KLASSIFICERING

FN-nummer: 0432
Riskgrupp: 1.4
Samhanteringsgrupp: S
Tunnelrestriktionskod (ADR): E

REGIONALA GODKÄNNANDEN

CE-anmält organ ID: 0589 – BAM
CE-certifikat ID: 0589-P2-0103
EU-produktkategori: P2
EU-produkttyp: Gasgenerator
EU-produktsubtyp: Stenbrytande patron
USA: US DOT (EX nr: EX2018112203)
Kanada: NRCAN (ID tillgängligt på begäran)
Australien: NSW, QLD, TAS (ID tillgängligt på begäran)

Egenskaper

Energi: 911 kcal / kg (3,81 MJ / kg)
Gasvolym: 923 liter / kg
Initiation: Elektriskt / stötvåg
Deflagrationshastighet (inbunden): 330 – 850 m / sekund
Deflagrationshastighet (friliggande): 0 – 1 m / sekund
Maximalt tryck (inbunden): 520 Mp
Maximalt tryck (friliggande): ~ 0 Mp
Förvaring: torr förvaring. Max temp 55 ° C. Inget direkt solljus.
Hållbarhet: 18 månader

Effektivitet

Effektivitet (berg): 1 m³ / 100 gram patron
Effektivitet (friliggande Sten): 20 m³ / 100 gram patron

Pulverfaktor (in situ): 0,6 (Anfo, 1,00)
Pulverfaktor (friliggande sten): 0,01 (Anfo 1,00)
Vattentåligt: Ja

Gas vid förbränning

Kväve: 41%
Ånga / vattenånga: 37%
Koldioxid: 19%
Kolmonoxid: << 0,01%

FÖRPACKNINGINFORMATION

Patronerna är förpackade i UN DG-godkända kartonger i tre olika storlekar. Förpackningsdensitet och storlek finns i tabellen på den här sidan.

Royex kretsmätare OOM 4

Royex digitala Ohm mätare OOM-4

OOM-4 digitala ohm mätare kan användas tillsammans med tändapparater som inte redan innehåller en inbyggd resistansmätare. OOM-4 är konstruerad för säker testning av elektriska tändare och / eller anslutningskablar.

OOM-4 mäter noggrant resistansen över hela intervallet mellan 0 och 1999 Ω och har en LCD-skärm som visar avläsningen. Momentan och kontinuerlig mätning finns tillgänglig.

Det kontinuerliga mät läget initieras när TEST-knappen släpps efter 10 sekunder och varar på obestämd tid. Detta är användbart i situationer där resistansen kan påverkas under en tid innan det verkliga sprängningsögonblicket, såsom påläggning av sprängmattor.

​Av säkerhetsskäl är mätströmmen begränsad till 1 mA. OOM-4 är batteridriven.

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Resistansmätningsområden: Ω 0-999 och 1000-1999

Mätnings upplösning Ω 0,1 för 0-999, 1 för 1000-1999

Noggrannhet:% + / – 0,5

Mätström (max): mA 1

Strömförsörjning: 3 x 1,5 V AAA-batterier

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –20 till +55

Vikt: 0,23 kg

Mått: 140 x 69 x 34 mm

Royex line tester OOM4

Royex tändapparat Bart 2AS

Royex Tändapparat BART-2AS

Royex BART-2AS är en kraftfull tändapparat med hög kapacitet som är monterad i ett antistatiskt hölje. Enheten använder sig av manuell uppladdning (via handvev) och är ej beroende av batterier. Tändapparaten är kompakt och bärbar och kan lätt hanteras av en enda person.

BART-2AS kan användas för att initiera upp till 80 Maxfire tändare eller initiera de mest okänsliga elektriska detonatorer som kräver hög energi för att initieras, inklusive klass 4.

BART-2AS använder sig av en funktion som begränsar den utgående impulsen till 4ms, samt laddar ur  kondensatorn. Dessa säkerhetsfunktioner är nödvändiga för att eliminera eventuella sekundära explosioner av det brandfarliga dammet som kan bildas under sprängningen.

Tändapparaten innehåller ett antal viktiga säkerhetsfunktioner för att undvika oavsiktlig initiering. Vevhandtaget kan tas bort av operatören när tändkabeln och tändarna / sprängkapslarna inspekteras eller innan skjutningen skall påbörjas. BART-2AS har också ett mekaniskt skydd över locket som förhindrar vevens rotation när tändkabeln är ansluten. Slutligen finns det två FIRE-knappar som måste tryckas in samtidigt för initiering.

Enheten levereras i ett aluminiumhölje som innehåller ON-OFF / en inbyggd kretstestare, kontakter för anslutning av tändkabel samt ett vevhandtag för att ladda kondensatorn. Bägge sidor på panelen har lysdioder för att indikera kondensatorns laddningstillstånd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximalt tillåten resistans: Ω 1100

Maximal spänning: V 1250

Energi: J 88

Kondensator: µF 110

Tändimpulsens varaktighet: ms 4

Kondensatorladdning: 25 – 30 varv

Kapacitet: 80 st Maxfire tändare 

Strömförsörjning: Hand vevad

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –20 till +55, vid 100% relativ luftfuktighet

Vikt: 1,4 kg

Mått: 200 x 143 x 55 mm

Royex antistatic initiation machine

Royex tändapparat Pongo

Royex tändapparat PONGO

Royex Pongo tändapparat är en kompakt, ultralätt och lättanvänd tändapparat som ryms i användarens hand. Den är omsluten av ett slitstarkt plast skal och har en avfyrningsmekanism samt två anslutnings punkter för tändkabeln.

Tändkabeln ansluts direkt till Pongos anslutningspunkter. Energin för initieringen genereras genom att trycka ner enhetens avfyrnings mekanism ordentligt; extern strömförsörjning eller batterier behövs således ej. Enheten har ett säkerhetsstift av R-typ som förhindrar oavsiktlig avfyrning.

Pongo har kapacitet för upp till tre Maxfire tändare eller två typ 1-sprängkapslar i serie, med upp till 120 m tändkabel i koppar med 1 mm² tvärsnitt. Den totala resistansen i tändkabeln bör inte överstiga 11 Ω.

För att testa kretsen bör Royex OOM-4 digitala ohm-mätare användas.

Royex Pongo kan användas upp till 1000 gånger eller mer. Efter varje avfyrning kan enheten låsas igen genom att dra upp avfyrningsmekanismen igen till låst läge.

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximal tillåten resistans (tändkrets): Ω 11

Maximal spänning med 4,7 Ω belastning V> 11,5

Energi: mJ> 30

Kapacitet: 3 Maxfire-tändare

Strömförsörjning: Mekanisk via handkraft

Skyddsnivå: IP65

Driftstemperatur: ° C –20 till +55

Vikt: 0,15 kg

Mått: Ø 32, L = 95 mm

Royex initiation machine Pongo

Rör- och kabelgrav

Rör- och kabelgrav

Rör- och kabelgravar sprängs normalt för att lägga avloppsrör, kabelrör, fjärrvärme eller kommunikationskablar. Dessa installationer sker i regel i stadsmiljö, ofta nära hus, vägar, transformatorstationer eller liknande konstruktioner.

Genom att använda Royex patronen kan risken för stenkast, vibrationer och buller minskas. P2 klassningen innebär att kostnader för spårbarhet helt kan undvikas och 1.4S klassningen samt begärlighetsklass B/C gör frakter och förvaring betydligt enklare än för konventionella spräng- och tändämnen.

I videon till höger visas resultatet av en stort  dike som sprängts med Royex. Som framgår gjordes sprängningen i ett tätbebyggt område, bara centimeter från ett tegelhus.

Stenspräckning nära hus

sprängning inom tättbebyggt område

Royex är idealisk för sprängning i tättbebyggt område i närheten av hus, simbassänger, elektriska installationer, vägar etc. Systemet möjliggör en ökad kontroll av markvibrationer och stenkast. Eftersom Royex systemet erbjuder ett stort antal diametrar, längder och laddvikter, är det möjligt att välja rätt patron för alla typer av bergtyper och borrmönster.

I kombination med sprängmattor kan stenkast i praktiken helt elimineras vilket möjliggör en snabb kontinuerlig sprängning samt användning i trånga utrymmen i bostads- eller känsliga områden.

Den första videon till höger är ett bra exempel på ovanstående där berg blev borttaget bara meter från hus och vägar.

Den andra videon visar en sprängning för ett hisschakt vid en skola. Sprängning genomfördes under skoldagen utan risk för vare sig barn eller personal.

Som dessa video sekvenser visar kan en stor mängd berg tas bort med små Royex laddningar. I kombination med sprängmattor kan stenkast i praktiken helt elimineras så att Royex säkert kan användas i tättbebyggda stadsmiljöer samt även möjliggöra sprängning nära vägar utan att behöva stänga vägen.

För information om vibrationsnivåer, besök vår FAQ-sida.

 

 

Stenbrottssprängning

sprängning i stenbrott

I ett stenbrott kan Royex systemet användas både som ett primärt och sekundärt sprängnings- eller bergbrytningsalternativ. Eftersom systemet är mycket precist och orsakar minimala vibrationer och stenkast så kan borrning och sprängning göras samtidigt. Detta innebär också att effektiv brytning är möjligt nära känsliga områden och i städer.

De tre vanligaste applikationerna för Royex är förspräckning, sekundär brytning och däckladdning.

En förspräckning är i princip ett sista radskott med tätt hålavstånd för att skapa en sömn som skyddar den kvarvarande stenbrottväggen från sprickorna som genereras av huvudsprängningen. För detta placeras Royexpatroner i hålen och avfyras före huvudladdningen vilket möjliggör att den kvarvarande bergväggen skyddas.

Sekundär brytning är vanligt i stenbrott eftersom överdimensionerade skut nästan alltid genereras vid sprängning. Skut som är för stora för att hantera eller för att rymmas i krossar kan via en försiktig sprängning sönderdelas med Royex även om det sker nära lastare eller annan känslig utrustning. 

Däckladdning är ett koncept där en Royexpatronen placeras i mitten av en laddkolonn och sen avfyras med huvudladdningen. Detta tillser att brottsväggen bryts hela vägen upp och minskar risken för överhäng.

Filmklippen till höger visar brytning i ett stenbrott med Royex samt ett exempel på en sekundär sprängning nära en kross.

Betongsprängning och rivning

Betongdemolering och sprängning

Betongsprängning och spräckning är ett väl utvecklat användningsområde för Royex, mycket eftersom betongdemolering ofta innebär sprängarbete i närheten av bebyggelse eller infrastruktur. Royex är ett utmärkt verktyg för demolering och rivningsarbete i stadsmiljö där buller och ljudnivåer måste hållas nere och damm, vibrationer och kast måste hållas till ett minimum. Mekaniska verktyg som betongsaxar och andra rivningsverktyg kan i många fall vara opraktiska och mindre kostnadseffektiva än pyrotekniska lösningar som Royex.

Med mindre laddvikter och deflagrerande brinnhastigheter istället för detonerande kan större kontroll appliceras och därmed en högre effektivitet uppnås. Betongen bryts av tryckökning från borrhål i betongstrukturen vilket ger bättre resultat eftersom gasen då ger en tryckeffekt och inte en komprimerande kraft som en mekanisk sax använder. Att bryta betongblock, pelare eller andra betongstrukturer genom gasgenerering i borrhål innebär en bättre utväxling av energi. Ca 10-15% mindre energi krävs att bryta betongen inifrån än utifrån med en komprimerande kraft (i exempelvis ett mekaniskt brytverktyg såsom en sax).

Detonerande sprängämnen är ett vanligt alternativ till pyroteknisk sprängning men medför betydande problem såsom betydlig högre risk för kast och felberäkningar i laddvikter. Vanliga sprängämnen medför också högre hanteringsmässiga kostnader och logistiska utmaningar. Pyrotekniska lösningar undviker dessa utmaningar och ger en betydligt säkrare hantering utan att kompromissa med resultatet.

Royex patroner i små laddvikter är användbara för betongbrytning för att exponera armering och förstärkningar. Patronerna har används i en mängd projekt för att bryta tungt förstärkt betong med relativt små laddvikter och skapar då minimala vibrationer, buller och kast. Att använda Royex tillsammans med elektriska borrmaskiner är betydligt snabbare och mer konstnadseffektivt än mekaniska brytverktyg, saxar och sågar.

Block- och dimensionssten

blockstensbrytning

Block- och dimensionsstensbrytning är en mycket speciell typ av sprängning där stora homogena block eller släta sten skivor utvinns och sedan bearbetas för att bli byggnads- eller prydnadsmaterial.

Det som i allmänhet krävs vid denna typ av sprängning är en minimal sprickbildning och krosszon för att undvika dyrbart spill . Detta innebär att sprängämnet måste vara mycket förlåtande för berget men ändå tillräckligt kraftfullt för att lossa det.

Royex gör exakt detta. Eftersom Royex inte producerar en chockvåg likt den som skapas av ett detonerande sprängämne, klyver Royexpatronen berget utan att skapa sprickor. Detta innebär att Royex kan öka produktiviteten i stenbrott för block/dimensionssten.

En annan fördel med att använda Royex är att produkten är vattentät. Detta betyder att den kan användas vid sprängning oavsett väderlek, exempelvis vattenfyllda hål. Detta är en stor fördel jämfört med svart krut eller ANFO med låg densitet.

Royex är särskilt lämplig för skiffer, marmor och kalksten. Videon till höger illustrerar produktion i ett skifferbrott där stenen ligger i tydliga skivor. Bilden nedan visar den optimala, släta ytan, som man eftersträvar vid brytning av dimensionssten.

.

Royex no back break

Pallsprängning

pallsprängning med Royex

På grund av Royexpatronens egenskaper, kan ett bra resultat uppnås vid pallsprängningar per gram Royex. Detta innebär att en mycket låg pulverfaktorer kan tillämpas utan att kompromissa med effekten i berget samt fortfarande uppnå en god fragmentering.  Att använda en lägre pulverfaktor i kombination med att den starka chockvågen som skapas av högexplosiva sprängämnen elimineras,  gör Royex systemet idealiskt för större pallspängningar i stadsområden.

I storskaliga infrastruktur projekt i städer eller nära känsliga områden erbjuder Royex en mycket kostnadseffektiv och snabb lösning. Eftersom systemet också minimerar stenkast, giftiga gaser och vibrationer kan Royex även räknas som en klar förbättring ur säkerhetssynpunkt.

Royex patronerna levereras i längder upp till 1100 mm vilket innebär att även höga pallar effektivt kan sprängas. En typisk pall höjd är mellan 3-8 meter med en försättning på mellan 1,2-2,5 meter.

Filmen till höger visar en typisk pallsprängning med Royex. Observera den optimala fragmenteringen av berget efter sprängningen.

 

 

Tunneldrivning

Tunneldrivning med Royex

Royex systemet är ett av få RBC-systemen i världen som framgångsrikt har använts vid tunnelutveckling. Royex har använts både i anläggningsprojekt där tunnelutveckling måste ske med mycket känsliga metoder och i gruvprojekt där logistik av 1.1D-sprängämnen var omöjliga eller där bergförhållanden inte möjliggjorde användningen av detonerande sprängämnen.

Royex har hittills använts för att utveckla mer än 2000 meter  tunnel underjord i dimensionerna 2,5 x 2,5 ända upp till 8,6 x 13,6. Kontinuerlig drift har skett framgångsrikt med håldjup ända upp till 5 m. Fragmenteringen är normalt cirka 300-400 mm.

Royexpatronen är idealisk för tunnelsprängningar där vibrationer, NOX och CO-gas och överbrytning måste ske under strikt kontroll. Traditionellt används elektroniska sprängkapslar för detta men Royex erbjuder en bättre lösning till en lägre kostnad. Eftersom Royexpatronen minimerar överbrytning kan Royex användas vid skjutning av kontur hålen. Patronen kan även användas i kombination med traditionell tunnelsprängning (förutsatt att stötvågsslang och block / detonerande stubin används) så att den smidigt kan integreras i traditionell tunnelsprängning.

En annan fördel är att Royexpatronen minimerar krosszoner. Detta förbättrar utbytet av ädel metaller som guld, platina och diamanter.

Filmen till höger visar några exempel på tunnelsprängningar med Royex.