Technical services

teknisk support

Royexsystemet erbjuder stora fördelar och lösningar inom flera områden på den civila sprängningsmarknaden.  Men ett system är bara så bra som operatörerna som använder det, eller, den service, design och support som tillverkaren erbjuder. Därför erbjuder Etken Teknologi, tillverkaren av Royexsystemet samt Royex Scandinavia utbildning och supporttjänster för att säkerställa att du som användare av våra system har rätt utbildning och kunskap för att framgångsrikt kunna genomföra ditt projekt. Vi är sprängare med erfarenhet från en mängd olika projekt som inte bara använder Royexsystemet utan också konventionella sprängämnen. Detta ger oss flexibiliteten jobba med ett brett sortiment och en kombination av produkter för att säkerställa bästa service för jobbet.

Utbildning och förstahandsstöd tillhandahålls via partners. Etken Teknologi hjälper där det behövs men fokuserar normalt på tekniska aspekter av ditt projekt som spräng-, borr- och tidsplaner, urval av produkter. Vi hjälper också till med riskanalys och vibrationsprognos.

För att sammanfatta kan vi hjälpa till med,

  • Utbildning i Royexsystemet
  • Utbildning i konventionella sprängsystem (med reservationer)
  • Spräng-, borr- och tidsfördröjningsplaner
  • Fragmenteringsanalys
  • Vibrationsanalys
  • Riskanalys
  • Val av sprängämnen och sprängoptimering (inklusive konventionella sprängämnen.)

För mer information, tveka inte att kontakta oss.