Ny utbildning för stenspräckning och Pyroteknisk sprängning - 2017

Etken Teknologi och Explosiv utbildning startar 2017 en utbildningssatsning riktad till dig som har ett spräckkort eller en P2-utbildning och arbetar med pyrotekniska stenspräckningspatroner i berg eller sten. Utbildningen erbjuder en fullständig grundkurs i sprängteknik som berättigar till sprängkort klass A till dig som arbetar med krut- eller gasgenererande patroner.


OBS: Viss aktör i branchen sprider direkt felaktig informaiton om vad som gäller, läs mer här

Utbildningen

Utbildningen håller en mycket hög nivå enligt gällande branschstandard och utförs av mycket erfarna utbildare. Kursen är speciellt framtagen för att kompetenssäkra användare av pyrotekniska patroner i och med arbetsmiljöverkets krav på utbildning genom det nya förtydligandet av AFS 2007:1. Etken Teknologi tillsammans med Explosiv utbildning erbjuder denna nya utbildning och kurser kommer löpande arrangeras under 2017.

Under våren 2016 utgav arbetsmiljöverket en PM med förtydligande hur AFS 2007:1 “Sprängarbete“ skall tolkas i relation till användandet av krutladdade verktyg eller gasgenerande kompositioner (paragraf 34).Förtydligandet innebär att användare av stenspräckningspatroner måste ha en kompetens motsvarande sprängarbas för att få använda produkterna i berg. Den tidigare spräckkortsutbildningen, eller D-utbildningen, anses endast vara en produktutbildning och inte tillräcklig för att arbeta i berg. Mer information om detta hittar du här.

För att säkerställa att användare av dessa typer av produkter kan fortsätta att lagligen utföra sitt arbete har Etken Teknologi och Explosiv utbildning nu tagit fram en grundkurs i sprängteknik för just denna yrkesgrupp. Utbildningen ger ett sprängkort klass A (typ P2) under förutsättning att tillbörlig praktik är genomförd.

Mer information

För mer information om kursprogrammet, innehåll och varför du ska gå den, ladda ner och läs vår utbildningsbroschyr 2017. För information om kursdatum, priser och andra frågor, kontakta oss direkt (kontaktuppgifter hittar du högst upp på denna sida) eller använd anmälningsformuläret så skickar vi dig all information du behöver.