Sprängutbildning för P2 produkter 2019

Etken Teknologi och Explosiv utbildning startar 2019 en utbildningssatsning riktad till dig som har ett spräckkort eller en P2-utbildning och arbetar med pyrotekniska stenspräckningspatroner i berg eller sten. Utbildningen erbjuder en fullständig grundkurs i sprängteknik som berättigar till sprängkort klass A till dig som arbetar med krut- eller gasgenererande patroner.


OBS: Viss aktör i branchen sprider direkt felaktig informaiton om vad som gäller, läs mer här

Utbildningen

Utbildningen håller en mycket hög nivå enligt gällande branschstandard och utförs av mycket erfarna utbildare. Kursen är speciellt framtagen för att kompetenssäkra användare av pyrotekniska patroner i och med arbetsmiljöverkets nya krav på utbildning för dessa produkter genom den nya AFS 2019:2 som träder i kraft 1:a Januari 2020. Etken Teknologi tillsammans med Explosiv utbildning erbjuder denna nya utbildning och kurser kommer löpande arrangeras under 2019.

Föreskriften AFS 2019:2 kommer finnas tillgänglig på Arbetsmiljöverkets hemsida här.

NOTERA:
På tillståndsansökan för sprängning (även med P2 produkter) i detaljplanelagt område krävs även underskrift av behörig sprängbas med arbetsledare kompetens. Denna kompetens kan man även själv skaffa sig genom att gå en tillbörlig kurs som kommer erbjudas genom Etken, Explosiv utbildning och Royex Scandinavia. För frågor kring detta, tveka inte att kontakt oss.

Bakgrund

Under våren 2016 kom arbetsmiljöverket ut med en PM med ett förtydligande hur AFS 2007:1 “Sprängarbete“ skall tolkas i relation till användandet av krutladdade verktyg eller gasgenerande kompositioner (paragraf 34).Förtydligandet innebär att användare av stenspräckningspatroner måste ha en kompetens motsvarande sprängarbas för att få använda produkterna i berg. Den tidigare spräckkortsutbildningen, eller D-utbildningen, anses endast vara en produktutbildning och inte tillräcklig för att arbeta i berg. Mer information om detta hittar du här.

Arbetsmiljöverket tog i mitten av 2018 nästa steg och utgav en remiss gällande ändring av AFS 2007:1 i syfte att förändra föreskriften som helhet. Remissvar inkom från en mängd remissinstanser. I Januari 2019 fattade arbetsmiljöverket beslutet att samma krav för alla typer av sprängarbete skall gälla oavsett vilken metod eller teknik som används. I praktiken innebär detta att de som vill använda pyrotekniska artiklar för att bryta sten, berg eller betong måste följa samma regler som gäller för konventionell sprängning.

För att säkerställa att användare av dessa typer av produkter kan fortsätta att lagligen utföra sitt arbete har Etken Teknologi och Explosiv utbildning nu tagit fram en grundkurs i sprängteknik för just denna yrkesgrupp. Utbildningen ger ett sprängkort klass A (typ P2) under förutsättning att tillbörlig praktik är genomförd.

Mer information

För mer information om kursprogrammet, innehåll och varför du ska gå den, ladda ner och läs vår utbildningsbroschyr 2019. För information om kursdatum, priser och andra frågor, kontakta oss direkt (kontaktuppgifter hittar du högst upp på denna sida) eller använd anmälningsformuläret så skickar vi dig all information du behöver.