Tunneldrivning och tunnelsprängning

Tunneldrivning är en bevisad applikation för Royex Generation II och systemet innebär många fördelar. För tillredningstunnlar i gruvindustrin eller för tunneldrivning för infrastrukturprojekt kan Royex användas vid passager där vibrationer måste hållas till ett minimum. Tekniken kan med framgång kombineras med traditionell sprängning av kil och vissa strosshål där konturen skjuts med Royex.

I Sydafrikanska guldgruvor har tekniken med framgång används för primärdrift då kontinuerlig sprängning kan ske i och med de låga emissionerna av farliga gaser