Tunnelstrossning och kompleteringssprängning

Vid strossning kan Royex i hög grad ersätta detonerande, konventionella, sprängämnen. Effekten och försättningar är i nivå med detonerande sprängämnen. Royex ger betydligt mindre risker då tekniken ger mindre stenkast. Krosszoner på den inre tunnelväggen kan reduceras kraftigt vilket även kan minska behovet av bergförstärkningar.

Laddning och sprängning med Royex för mindre kompletteringssprängningar och mindre strossningsarbeten kan göras utan att skada bergförstärkningar och närliggande infrastrukturer i tunneln. Närliggande utrustning som lastare, borrutrustning och transportbilar behöver inte heller flyttas långt då Royex genererar minimalt med stenkast.