Maxfiretändare

Tändaren

Maxfiretändaren är klassad som en 1.4S, pyroteknisk produkt. Maxfiretändaren är ytterst kraftfull och tändaregenskaperna är framtagna för att optimalt antända drivmedlet i Royex Generation II patronen.

Fördelar och egenskaper

Initieringsstyrka
Antändningsvärme, tid och tryck är helt avgörande för effekt och tillförlitlighet i en pyroteknisk gasgenererande patron. Maxfiretändaren är en mycket kraftfull pyrotekniskt klassad tändare som möter dessa behov. Tändarens egenskaper ökar tillförlitligheten och effekten hos Royex Gen II patronen. Tillsammans med det nya drivmedlet gör Maxfiretändaren Royex Gen II patronen till en mycket effektiv produkt.

Utformning
Den elektriska Maxfiretändaren kommer färdigmonterad i Royexpatronen. r

Tekniska specifikationer

Klassificering

Produktnamn:
MaxFire Maxel
UN/FN nummer:
0454
Transport klass:
1.4 S
Produkt typ
P1
Spårbarhet
Inte nödvändig
Tändaregenskaper
Antändningsvärme
900° C
Tändningspropagering
140 mm


Elektriska egenskaper
Initieringsström
3,5 A
Säker testström
1,2 A
Resistans
0,8 Ohm
Kabelstyrka
3 Kg
Tillgängliga kabellängder
4,5 meter