Royex och säkerhet

Royex pyrotekniska sprängsystem (stenspräckningssystem) har framtagits med säkerhet och effektivitet i främsta åtanke. Produkten ska vara effektiv och leverera bra resultat när den är korrekt använd och inspänd i ett borrhål. På en öppen, fri yta eller i sin förpackning skall produkten inte vara farlig om den antänds. Royex skapar ingen explosion om patronen inte är inspänd vilket gör den säker att transportera och förvara. Det samma gäller om en Royexpatron antänds i sin förpackning Royexpatronen exploderar inte om den utsätts för öppen brand eller stark hetta. Effekten blir istället att patronen brinner vilket inte åsamkar större skada än branden i sig. Detta gäller även om en hel, eller en mängd, förpackningar brinner.

För att säkerställa säkerheten har Etken Teknologi samarbetat med det Europeiska provningsinstitutet BAM i Berlin, Tyskland som genomfört säkerhetstester i enlighet med FN:s regelverk gällande säkerhet för transport och förvaring. Institutet har gett Royex klassificeringen 1.4S vilket är en mycket låg (och säker) transportklass för explosiva varor. Detta innebär att Royex kan transporteras via transport- eller regulärflyg.

Om du har några frågor eller funderingar kring säkerheten med Royex, tveka inte att kontakta oss.