Royex Generation II patronen

Patronen
Royex Generation II patronen är en pyroteknisk stenspräckningspatron. Patronen är klassificerad som en pyroteknisk produkt typ P2 och har transportklass 1.4S. Klassningen som en P2 produkt gör att patronen inte kräver spårbarhetshantering och begärlighetsgrad C (vilken är den lägsta tillgrepp- och stöldskyddsförvaringen) gör förvaringen betydligt enklare än för konventionella sprängämnen.

Patronen består av ett plasthus med ett gasgenererande drivmedel. Det robusta plasthuset är byggt för tuff hantering på berget och skyddar drivmedlet under hantering och förladdning. Patronen erbjuds i flera diametrar och laddvikter, kontakta oss för mer information.

Royex drivmedel

Drivmedlet i Royex Gen II patronen har speciellt utvecklats för att säkerställa optimal förbränning och gasgenerering utan att kompromissa med syrebalans och densitet. Komponenterna i drivmedlet är utvalda så att deras inbördes densitet är jämlik så separering inte sker under transport eller hantering. Det nya drivmedlet i Royex Gen II innebär följande fördelar:

Densitet
Royex Gen II drivmedlet håller en mycket hög densitet givet sitt innehåll och sin syrebalans. Densiteten ökar effekt och minskar patronstorleken.

Kraft
Brinnhastigheten i drivmedlet är anpassat så att gasutvecklingen blir maximal givet en stark förladdning. Utan förladdning eller inspänning i berget ger Gen II minimal effekt. Brinnhastigheten och värmeutvecklingen säkerställer höga gasvolymer, högre än vad tidigare drivmedel kan genera. I kombination med den kraftiga initieringen Maxfiretändaren erbjuder gör Royex Gen II till en av de mest kraftfulla pyrotekniska patronerna på världsmarknaden.

Syrebalanserad
Vikt och volymförhållandet mellan komponenterna i Royex Gen II drivmedlet är utvalda så att kemisk syrebalans infaller vid optimal förbränning. Resultatet är en ren förbränning som genererar minimalt med NOx och CO. Det gör patronen arbetsmiljövänlig och smidig att använda vid underjordsarbeten där gasnivåer utgör en risk. Gasrapporter finns tillgängliga på begäran.

Destruering
Destruering av Royexpatroner är en enkel process. Plocka bort ändpluggarna (eller någon ändplugg) med en tång eller liknande verktyg. Drivmedlet hälls sedan ut på marken. Försök sedan att antända drivmedlet, detta kan i många fall visa sig svårt. Om antändning inte är möjlig, häll ordentligt med vatten på det exponerade drivmedlet. Plastdetaljer kan återvinnas som plast.

Tekniska specifikationer

Klassificering

Produktnamn:
Royex Gen II Rock breaking cartridge
UN/FN nummer:
0432
Transportklass:
1.4 S
Begärlighetsgrad:
C/B
Produkttyp
P2
Spårbarhetskrav
NejEffekt och förvaring
Energi
911 Kcal/Kg (3,81 MJ/Kg)
Gas volym per Kg
923 Liter / Kg
Initiering
Elektrisk
Deflagrationshastighet
(inspänd)
330 – 850 m / sekund


Deflagrationshastighet
(ej inspänd)
0 - 1 m / sekund

Maxtryck
(inspänd)
520 Mp

Maxtryck
(ej inspänd)
0 Mp

Förvaring
Förvaringstid
18 månader, torrt och mörkt. Undvik kontakt med fuktighet.
Förvaringsklimat
Torrt, kallt och mörkt. Undvik solljus
Prestanda
Brytmått (fast berg)
1 m³ / 100 gram
Brytmått (ös sten)
20 m³ / 100 gram patron
Viktstyrka (fast berg)
0.6 (Anfo, 1,00)
Viktstyrka (lös sten)
0.01 (Anfo 1,00)
Rekommenderat säkerhetsavstånd
30 meter
Vattentäthet
ner till 10 meter


Beräknad gaskomposition vid korrekt användning
Kväve
41%
Vattenånga
37 %
Koldioxid
19 %
Kolmonoxid
<< 0,01 %