Söker du efter en utbildad stenspräckningsentreprenör i ditt område?

Royex Scandinavia marknadsför Royex berg och stenspräckningssystem. Det innebär att vi har kontakt med en mängd entreprenörer och företagare i Sverige som utför stenspräckningstjänster. Letar du efter en utbildad och duktig markentreprenör som använder Royex stenspräckningsystem så kan du alltid kontakta oss. Vi sätter dig i kontakt med någon av våra utbildade entreprenörer och ser till att hitta en lösning som passar dig. Skicka oss dina uppgifter och en beskrivning på vad du behöver hjälp med så återkommer vi så fort vi kan.

Viktigt att tänka på vid upphandling av stenspräckare

Det är alltid viktigt att vara noga vid val av entreprenör och hantverkare. Alla branscher lider tyvärr av att det finns aktörer med mer eller mindre seriös verksamhet. Du som anlitar en stenspräckare tar ett stort ansvar och i en del fall ligger många risker hos dig. Det är av största vikt att du säkerställer att den stenspräckare du använder:

1) Har rätt försäkring.
Fråga din stenspräckare om försäkring för stenspräckning finns på plats.

2) Är utbildad stenspräckare
Stenspräckning har mindre krav på utbildning än konventionell sprängning och utbildningen skall tillhandahållas av tillverkaren och måste följa arbetsmiljöverkets föreskrifter. Se till att användaren har ett godkänt certifikat från en leverantör. Certifikatet skall vara ett P2 certifikat eller ett spräckkort.

3) Har rätt tillstånd
För att få hantera stenspräckningsutrustning krävs att entreprenören har tillstånd att köpa, förvara och använda produkten. Be din entreprenör visa att förvaring och inköpstillstånd samt polistillstånd finns på plats.

Kontakta oss med dina frågor