Royex Håljärn

Royex proppverktyg - Håljärnet

Eftersom drivmedlet i Royexpatronen är framtaget för att brinna långsamt, deflagera, snarare än att detonera, kommer gasen som skapas vid förbränning att expandera långsamt. För att säkerställa effektiv spräckning vid korta hål måste en tillräcklig inkapsling av patronen skapas. Royex håljärn förenklar en sådan inkapsling genom att fungera som en propp i öppningen av borrhålet som sedan i sin tur förstärks av täckning. Håljärnet säkerställer att energin patronen genererar går till att spräcka berget istället för att gå ut via borrhålet. Detta minimerar risken för hålblåsning och ökar effektiviteten vid korta hål, upp till 60 cm djupa. Royex håljärn tillverkas i två diametrar, 32 mm and 25 mm, framtagna för att passa borrhålsdiametrar på 35-40 mm samt 28 mm.