Dokumentation

Dokument tillgängliga för nedladdning

Royex Gen II tekniskt datablad

Dokument tillgängliga på begäran

Säkerhetsdatablad - Royex Gen II patronen
Säkerhetsdatablad - Maxfiretändare - Elektrisk
Säkerhetsdatablad - Maxfiretändare - Stötvåg (håltändare)
Säkerhetsdatablad - Maxfiretändare - Stötvåg (yttändare)

Gasrapporter
Vibrationsrapporter
Fallstudie

Borr och sprängplaner för tunneldrivning
Borr och sprängplaner för pallspräning

Generellt presentationsmaterial