Applikationer och användningsområden

Pyrotekniska patroner är relativt nya produkter inom sprängteknik för bygg och gruvindustrin. Tekniken erbjuder en mängd fördelar för intressenter, projektledare och operatörer. Användningsområdena och tillämpningarna är många och varierande.

För att skapa en bättre förståelse för fördelarna och potentialen med Royex Generation II systemet erbjuder har vi här samlat en sammanfattning av de vanligaste tillämpningarna där Royex skapar ett tydligt värde. Dessa tillämpningar visar på flexibiliteten och möjligheterna med systemet. Vi kommer kontinuerligt uppdatera denna sida med ytterligare användningsområden och praktiska exempel.

Återkoppling är viktigt för oss och förslag och tankar är alltid välkomna. Har du något förslag på en applikation som inte finns listad här, hör av dig och berätta. Vi är intresserade av utförda arbeten såväl som tankar kring möjliga applikationer.