Sprängning i stenbrott

Sprägning i stenbrott är en central aktivitet men orsakar normalt stopp i driften då personal och utrustning måste flyttas. Stenbrottet måste också ofta hyra in sprängare samt hantera logistik och spårbarhetskrav för sprängämnen. En pyroteknisk lösning erbjuder en större möjlighet till kontinuerlig drift då kastrisken är betydligt mindre.

Den pyrotekniska lösningen är också utmärkt för sekundärskjutning av skut eller jordsten som inte får plats i krossen.

Eftersom Royex är betydligt mer skonsam mot kringliggande strukturer kan livslängden på ett brott förlängas eftersom det är möjligt att spränga närmare känsliga strukturer. Inga krav på spårbarhet gör det också enklare för entreprenörer att hantera och frakta produkten.

  • Sekundärskjutning i stenbrott


    Royex quarrying