Sekundärsprängning, sten och skutsprängning

Pyrotekniska patronen är ideala för sprängning av skut eller jordsten. De små stenkasten och möjlighet att kontrollera styckefall i kombination med minimala bullernivåer gör att hanteringen av skut i stenbrott och gruvdift kan ske mer eller mindre parallellt med lastning och andra aktiviteter. Skutsprängning med dynamit eller liknande sprängämne innebär ofta att krossar, lastare och borrutrusning måste flyttas från området till höga kostnader. Eller så måste skuten flyttas till en skutort eller annan plats vilket är en dyr hantering och extrajobb för lastare. Med Royex kan skutet eller stenen borras och skjutas på plats.

Liknande fördelar kan Royex erbjuda för sekundärskjutningar vid för stort styckefall under skivrasbrytning, rum och pelarbrytning eller produktionssprängning för gruvdrift. Tekniken används framgångsrikt för dessa applikationer i Kanada och Sydafrika.

Tekniken kan också ersätta dyra hydraulhammare för hantering av stora skut och block som inte kan hanteras av krossar eller som på annat sätt måste fördelas för att kunna hanteras.


  • Sekundärsprängning med Royex