Pallsprängning och intervallsprängning

Pallsprängning med pyrotekniska patroner eller stenspräckningspatoner är en praktisk lösning för arbeten i stads-, underjord- eller i känsliga miljöer där konventionell sprägning kan vara svårt eller olämpligt.

De försumbara vibrationer som skapas vid användning av Royex gör sprängning möjlig nära byggnader, infrastruktur eller utrustning.

De små kastriskerna innebär också att normal drift kan fortgå utan större påverkan av sprägningen. Kostnader som att stänga vägar, avlägsna tung utrustning, hantera tung täckning och säkra ett stort säkerhetsområde kan begränsas och ge stora besparingar.

  • Pallsprängning