Rör- och kabelgravssprängning

Rör och kabelgravar sprängs normalt för att lägga avloppsrör, kabelrör, fjärrvärme eller kommunikationskablar. Dessa installationer sker naturligt i stadsmiljö, ofta nära hus, vägar, kraftstationer eller liknande konstruktioner.

Genom att använda Royexpatronen med en mindre områdespåverkan kan risken för stenkast, vibrationer och buller minskas. P2 klassningen innebär att kostnader för spårbarhet helt undviks och 1.4S klassningen samt begärlighetsklass C gör frakter och förvaring betydligt enklare än konventionella spräng- och tändämnen.