Blockstensklyvning

De Royexpatronerna är ett utmärkt alternativ till svartkrut och trögare sprängämnen typ Gurit. De är också ett fördelaktigt alternativ till mekaniska kilar för att skapa snygga och raka snitt i stenprodukter såsom prydnadssten, gatu- och kantsten och andra dekorativa stenprodukter där yta och snitt är av vikt. Royex kan skapa snitt och dela block på ett effektivt och säkert sätt vilket minskar efterhantering såsom sågning och klyvning. Eftersom Royex är en 1.4S produkt och inte kräver spårbarhet minskar hanteringskostnaden för sprängningen. Eftersom utbildningskraven är låga för P2 produkter kan stenbrottsoperatörer enkelt certifieras för att utföra sprängningar och spräckningar utan behov av externa sprängtjänster.

  • Royex concrete breaking